SriChinmoy.org
sk More about Sri Chinmoy
x
Sri Chinmoy

 

Usilujeme sa o harmóniu
vo vnútornom a vo vonkajšom živote.
     Hlboko si vážim
 jednotu všetkých ľudských bytostí.

Sri Chinmoy je duchovný učiteľ, ktorý inšpiruje a ponúka ľudstvu svoju dušeplnú službu - svoje modlitby, meditácie, obrazy, literárne a hudobné dielo.

Dúfame, že jednoduchosť, čistota a svetlo všetkého, čo Sri Chinmoy ponúka, bude inšpirovať aj vás.

VYBRANÝ AFORIZMUS

Mysli na Božiu Vôľu,
skús cítiť Božiu Vôľu
a skús sa zjednotiť s Božiou Vôľou -
tvoje srdce rozkvitne pre uctievanie Boha.

Zo Seventy-Seven Thousand Service-Trees diel 42, báseň 41,213
Umiestnené v utorok 21.februára 2006 o 21.30 hod
Ďalšie aforizmy z tejto zbierky

VYBRANÉ KNIHY

Najnovšie knihy Sri Chinmoya
The Oneness of the Eastern Heart and the Western Mind, Part 1 a
The Oneness of the Eastern Heart and the Western Mind, Part 2
obsahujú kompletný text mnohých jeho prednášok na univerzitách, vysokých a stredných školách po celom svete.

NOVINKA

Hudba Sri Chinmoya je teraz prístupná na " iTunes Music Store". Môžete priamo použiť toto tlačítko  (ak už máte program iTunes nainštalovaný) alebo si program môžete stiahnúť   tu.

VYBRANÉ TEXTY

Kozmická hra
Účelom života je prejaviť vnútornú božskosť. Účelom života je stať sa vedomým nástrojom, vybraným nástrojom Boha. Účelom života je prejaviť najvyššiu Pravdu, ktorú stelesňujeme. Najprv musíme vidieť Pravdu a cítiť Pravdu. Potom musíme odhaliť Pravdu, odhaliť a projevit.

Život v radosti
Všetci sme hľadajúci a náš cieľ je rovnaký: dosiahnúť vnútorný mier, svetlo a radosť, stať sa neoddeliteľne jedným s našim Zdrojom a viesť život plný pravého uspokojenia.
Žiť v radosti znamená žiť vnútorným životom. To je život, ktorý vedie k poznaniu seba samého.